กิจกรรมงานวิ่ง SEPA RUNNING

10.10.19

กิจกรรมงานวิ่ง SEPA RUNNING 2019 จัดโดย ชมรม SEPA สวนอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามรอยพระราชดำริจังหวัดระยอง (อ่างเก็บน้ำดอกกราย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปลวกแดง จังหวัดระยอง