สินค้าและบริการ

SEP มีความมุ่งมั่นที่จะมอบสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดภายในสวนอุตสาหกรรม เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นการดูแลรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนใกล้เคียง

ที่ SEP เราให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจ กับสภาพแวดล้อมที่ดีร่วมกันอย่างกลมกลืน โดย บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด (SEN) ซึ่งเป็นบริษัท  ในเครือของสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (SEP) ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 เพื่อให้บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ และบริการทางด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ น้ำประปา ไฟฟ้า และการจัดการขยะและของเสียซึ่งเราเชื่อว่าเป็นแก่นแท้ของธุรกิจอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็รักษาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และความสะอาดของสิ่งแวดล้อม

คุณภาพการบริการของ SEN นั้นได้รับการรับรองด้วยด้วยคุณภาพ ISO 9001: 2015 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 นอกจากนั้น SEN ยังได้รับการรับรอง GI4 หรือมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี่ จำกัด (SEN)

SEN ให้บริการหลังการขายสำหรับลูกค้าและผู้เช่าภายในสวนอุตสาหกรรม SEP โดยการให้บริการประกอบไปด้วย การรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง บริการทางสาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม บริการทางด้านช่างและการปรับปรุงซ่อมแซม บริการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค

SEN ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นพันธมิตรทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและชุมชนโดยรอบ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลำดับที่ 101 เป็นการให้บริการบำบัดของเสียจากส่วนกลาง และการกำจัดของเสีย หรือของเสียอันตราย รวมถึงการบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลำดับที่ 105 เป็นการให้การจำแนกประเภทและการกำจัดขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตราย

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ลำดับที่ 106 เป็นการให้บริการเปลี่ยนขยะอันตรายเป็นพลังงานทดแทนและวัตถุดิบและผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ ได้แก่

  • การรีไซเคิลน้ำมันหล่อเย็นหรือน้ำเสียที่ปนเปื้อนด้วยน้ำมัน
  • การรีไซเคิลสารละลายกรด – ด่างที่ใช้แล้ว
  • การเปลี่ยนสารหล่อลื่นที่ใช้แล้วและตัวทำละลายให้เป็นพลังงานทดแทน

แหล่งน้ำ

ด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยี ทำให้ SEN สามารถจัดหาน้ำสะอาดและปลอดภัยให้กับทั้งลูกค้าอุตสาหกรรมและชุมชนใกล้เคียงตลอดทั้งปี โดยมีอ่างเก็บน้ำตั้งอยู่ภายในโครงการ SEP และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งหมดภายในโครงการจะดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยการจัดหาแหล่งน้ำที่เพียงพอและมีคุณภาพดี เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ในการผลิตตลอดทั้งปี เราเล็งเห็นว่าแหล่งน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการดำเนินงานในอุตสาหกรรมต่างๆและบริการนี้เป็นรากฐานที่สำคัญของ SEP ซึ่งได้จัดหาแหล่งน้ำในปริมาณที่ไม่จำกัดไว้สำหรับผู้เช่าและลูกค้าของเรา

น้ำประปาและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม

นอกเหนือจากแหล่งน้ำธรรมชาติ SEN ยังจ่ายน้ำประปาและน้ำเพื่อการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้า ธุรกิจ และชุมชน โดยมีกำลังการผลิตปัจจุบันอยู่ที่ 24,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และยังสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า

การบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม

SEN ให้บริการแบบครบวงจรสำหรับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม มีเป้าหมายเพื่อช่วยลูกค้าอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ บริการของเราครอบคลุมถึงการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการของเสีย

การกำจัดขยะมูลฝอย

SEN ให้บริการกำจัดขยะมูลฝอย โดยมีความจุรองรับอยู่ที่ 18,000 กิโลกรัมต่อวัน

การบำบัดน้ำเสีย

SEN ให้บริการและดำเนินการบำบัดน้ำเสียทางเคมีและชีวภาพสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมโดยมีใบอนุญาตประกอบโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงมีเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของ SEN เราให้บริการบำบัดน้ำเสียเต็มรูปแบบ ซึ่งมีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียประเภทต่างๆ เทคโนโลยีของเราประกอบด้วย บริการทดสอบในห้องปฏิบัติการ บริการขนส่ง ระบบบำบัดด้วยสารเคมี ระบบบำบัดทางชีวภาพ เทคโนโลยีโอโซน เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การให้บริการจัดการขยะแบบกำหนดเอง

ที่โรงงานของ SEN เราให้บริการมากกว่าการบำบัดน้ำเสีย
หากคุณมีข้อสอบถามพิเศษ โปรดปรึกษาเราได้ที่ marketing@siamentech.com
SEN จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารจัดการขยะ ในรูปแบบเฉพาะตามความต้องการของคุณ

One Stop Service

  • ลูกค้า
  • ห้องปฏิบัติการ
  • การขนส่ง
  • การรีไซเคิล

การรีไซเคิล

  • การจัดการของเสียตามใบอนุญาต 106
  • การจัดการของเสียตามใบอนุญาต 101
  • วิธีการกำหนดเอง

ก๊าซและ ไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า

ที่ SEP ผู้เช่าจะได้รับกระแสไฟฟ้าคงที่สำหรับการผลิตอย่าง ต่อเนื่องด้วยแรงดันสูง 22 KV, 3 เฟส, 50 Hz, 2 Feeder, 10 MVA / Feeder จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ 22 KV, 3 เฟส, 50 Hz, 2 ตัวป้อน 10 MVA จาก บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)

บริษัท โกลว์เอสพีพี 11 โครงการ 1 เป็นโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ในโครงการ SEP 1 ด้วยกำลังการผลิตไฟฟ้า 162.118 เมกะวัตต์ และระบบท่อน้ำเย็น 2,200 อาร์ที

ก๊าซ

ที่ SEP เรามีบริการจัดหาก๊าซ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณพร้อมเสมอสำหรับอนาคต พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงทางเลือกชั้นนำ ผู้เช่าและลูกค้าของ SEP มีทางเลือกในการรับบริการก๊าซ LNG และ NGV โดย บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

นอกจากนี้ ยังมีก๊าซอุตสาหกรรมและก๊าซพิเศษ เช่น ไนโตรเจน ออกซิเจน ไฮโดรเจนและอื่นๆ ให้บริการโดย บริษัท ไทยสเปเชียลแก๊ส จำกัด (TSG)

บริการอื่น ๆ 

SEN ให้บริการหลังการขายสำหรับ ลูกค้าและผู้เช่าภายใน SEP โดยการให้บริการประกอบไปด้วย การรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง บริการด้านพื้นที่สาธารณะภายในสวนอุตสาหกรรม บริการทางด้านช่างและการปรับปรุงซ่อมแซม บริการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค

SEN ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นพันธมิตรทางอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าธุรกิจ อุตสาหกรรมและชุมชนใกล้เคียง

บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน

SEP ให้ความสำคัญกับแผนการลงทุนของคุณ และยินดีให้บริการคำปรึกษาด้านการลงทุนฟรี สำหรับนักลงทุน

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วม BOI การจัดการทรัพยากรธรรมชาติสำหรับการผลิต หรือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

โปรดติดต่อเราได้ที่ อีเมล: investment@siameastern.com